Dla kogo audyt energetyczny? Gdzie warto wykonać audyt energetyczny — w jakich przedsiębiorstwach?

W dzisiejszym świecie coraz większy nacisk kładzie się na odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju. Efektywność energetyczna stanowi kluczowy element tego działania, a audyt energetyczny jest nieodzownym narzędziem w identyfikacji potencjału oszczędności energii i optymalizacji procesów w różnych firmach. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, w jakich przedsiębiorstwach warto przeprowadzić audyt energetyczny, a także przypomnimy, kiedy jest on konieczny.

W jakich firmach warto wykonać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny warto wykonać w różnych przedsiębiorstwach, zarówno tych z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wszystkie firmy, które korzystają z energii elektrycznej, powinny skorzystać z przeprowadzenia audytu energetycznego w celu zidentyfikowania możliwości oszczędności, optymalizacji procesów oraz poprawy efektywności energetycznej. Oto kilka przykładów przedsiębiorstw, w których audyt energetyczny jest szczególnie wartościowy:

 • firmy przemysłowe i logistyczne — jest narzędziem, które pomaga zidentyfikować obszary do poprawy oraz podejmować działania ukierunkowane na oszczędności, zwiększenie wydajności oraz redukcję śladu węglowego; audyt energetyczny przyczynia się do bardziej zrównoważonego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przynosząc zarówno korzyści finansowe, jak i środowiskowe;
 • obiekty użyteczności publicznej — audyt energetyczny jest nie tylko opłacalny finansowo, ale również przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; to inwestycja, która przynosi korzyści dla instytucji publicznych oraz społeczeństwa jako całości;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe — audyt energetyczny jest kluczowym narzędziem do identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej, a co za tym idzie oszczędności finansowych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców;
 • sieci sklepów i hurtownie — audyt energetyczny pozwala wykryć możliwości oszczędności, optymalizacji działania systemów oraz dbałości o środowisko; dzięki niemu firmy mogą podejmować oparte na faktach i danych decyzje, które przyniosą szereg korzyści finansowych oraz wizerunkowych;
 • obiekty noclegowe — procedura ta jest nie tylko korzystna ekonomicznie, ale także przyczynia się do poprawy komfortu gości, dbałości o środowisko i zwiększenia konkurencyjności na rynku; przedsiębiorstwa z branży noclegowej, które inwestują w poprawę efektywności energetycznej, mogą osiągnąć wyższe wyniki finansowe niż ich konkurenci.

Obowiązkowy audyt energetyczny — jakich firm dotyczy?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (tzw. dyrektywa EED — ang. Energy Efficiency Directive) audyt energetyczny jest obligatoryjny dla firm niekwalifikujących się jako małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), co oznacza, że zatrudniają 250 lub więcej pracowników, a ich roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna suma bilansu wynosi więcej niż 43 miliony euro. Badanie powinno być przeprowadzane co 4 lata przez niezależnych ekspertów.

 • ograniczanie zużycia energii

 • niższe koszty prowadzenia działalności

 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa proekologicznego

  Więcej o audycie energetycznym w filmie

  Zadzwoń (kliknij)
  725888812