Program oszczędności SAE


Wdrożyliśmy program oszczędności SAE w Centralnym Ogrzewaniu, dedykowany dla budynków o powierzchni powyżej 2.500 m2, który zmniejsza zużycie ciepła bądź paliwa do wytworzenia ciepła nawet o 30%. Program SAE powstał w Efektywniej, gdzie w oparciu o długoletnią współpracę wdrażamy go na polskim rynku.

Dowiedz się jak to zrobić i skontaktuj się z nami.

Dla kogo jest program?:


 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBSy
 • Firmy produkcyjne, magazynowe i operatorzy centrów logistycznych

 • Galerie handlowe

 • Hotele, sanatoria i szpitale

 • Szkoły, budynki samorządowe

 • Lotniska i dworce

 • Hale sportowe, baseny

oraz wszędzie tam gdzie jest Centralne Ogrzewanie i budynek jest większy niż 2.500m2 (Kontakt)

Korzyści wynikające z projektu:


 • d 10% do nawet 30% - nawet tyle rocznego zużycia energii i kosztów na CO i CWU możesz zaoszczędzić dzięki opatentowanej metodzie zarządzania ciepłem.

 • min. 70% refinansowania kosztów modernizacji dla Klientów zakwalifikowanych do SAE w oparciu o przeprowadzony Audyt Efektywności Energetycznej.

 • wygoda w użytkowaniu, gdyż masz zaprogramowane scenariusze temperatur, uwzględniające powtarzalne dni tygodnia jak również okresy świąteczne i inne istotne daty z punktu widzenia zarządzania ciepłem w budynku.

 • monitoring pracy instalacji grzewczej, który pozwala na stałą optymalizację parametrów w celu uzyskiwania najwyższej efektywności jej pracy

 • prosta ścieżka poprowadzenia projektu od momentu podjęcia decyzji o modernizacji do momentu rozliczenia projektu z Urzędem Regulacji Energetyki – informacje poniżej.

Skontaktuj się z nami

 

Procedura realizacji programu SAE:

Krok 1: wypełniasz ankietę kwalifikacyjną do Projektu SAE, której opracowanie dostarczy poniższych informacji:

• jakich szacunkowo oszczędności możesz się spodziewać wartościowo i ilościowo

• ile orientacyjnie będzie kosztować modernizacja

• jaką kwotę refinansowania będziesz mógł otrzymać w ramach Białych Certyfikatów

Jeśli kwalifikacja będzie pozytywna i jednocześnie uznasz, że dla Ciebie korzystna, przechodzimy do kolejnego kroku.

 

Krok 2: podpisujemy Umowę na wykonanie Audytu Efektywności Energetycznej i po jego wykonaniu składamy w Urzędzie Regulacji

Energetyki wniosek o wydanie po modernizacji tzw. Białych Certyfikatów *. W tym miejscu jednoznacznie potwierdzamy wartości które szacowaliśmy w Kroku 1

* Biały Certyfikat to świadectwo potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wyceniane i sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii.

 

Krok 3: podpisujemy Umowę na wykonawstwo modernizacji **, której koszt jest w znacznym stopniu pokrywany przez uzyskane Białe Certyfikaty o które ubiegamy się w URE; jest również uzależniony od zakresu modernizacji – czy samo CO czy też łącznie z CWU i ilość systemów oraz stopnia skomplikowania prac.

** modernizacja – polega na instalacji Systemu Zarządzania Energią Cieplną (SAE) w kotłowni lub węźle ciepłowniczym, po stronie odbiorcy (nie naruszamy struktury węzła ciepłowniczego), w skład którego wchodzą: pompy, zawory, elektronika sterująca, instalacja hydrauliczna oraz jeśli jest to wymagane, docieplenie rur instalacji CO i CWU.

 

Krok 4: po ok. 6 - 18 miesiącach*** od zakończenia modernizacji, URE wydaje Białe Certyfikaty, których łączna wartość w znacznym stopniu lub w całości jest równa poniesionym nakładom na modernizację.

*** - czas wydania Białych Certyfikatów uzależniony jest wyłącznie od długości czasu procedowania w Urzędzie Regulacji Energetyki.

 

 
 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu


Zadzwoń teraz