Finansowanie projektów

Pomysły, które proponujemy naszym Klientom, służą zawsze poprawie jakości ich funkcjonowania. Dotyczy to zarówno sfery zarządzania i efektywności energetycznej. Mamy świadomość, że część projektów, a zwłaszcza czas zwrotu z inwestycji, jest kluczowym parametrem w podjęciu decyzji o ich przeprowadzeniu bądź odłożeniu na inny czas. Stąd w naszym zespole stale monitorujemy dostępne możliwości pozyskania zewnętrznych środków, które współfinansują proponowane przez nas działania.

Wspieramy się również zewnętrznymi konsultantami, którzy pomagają nam stworzyć model finansowania inwestycji, który zapewni optymalny sposób jej finansowania i rozliczenia.

W wielu przypadkach udało nam się znaleźć sposoby współfinansowania inwestycji modernizacyjnych, których wielkość potrafiła dochodzić do nawet 60% wartości inwestycji.


Często spotykamy się z pytaniem:


„Jaka kwotę mogę dostać w ramach dostępnych programów na proponowane przez Was modernizacje?”

Odpowiedź jest uzależniona od dostępnych w danym okresie programów oraz przede wszystkim, od zakresu działań jakie Klient jest gotowy podjąć w ramach rozpatrywanego projektu. To wymaga dokładnej analizy. Stąd jeśli efektywność energetyczna w firmie jest dla Ciebie ważna, pozwól sobie pomóc w tym zakresie – czekamy na kontakt

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

 
1Posiadamy przekrojową wiedzę o dostępnych projektach
Dzięki ukierunkowaniu naszego zespołu na poszukiwanie programów, które mogą współfinansować modernizację, posiadamy kompetencje nie tylko w ich proponowaniu ale przede wszystkim w ich sprawnym prowadzeniu i rozliczaniu.
2Wiemy jak prowadzić i rozliczać dofinansowania
Na przestrzeni lat zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, pozwalające określać możliwość uzyskania finansowania na dany projekt, wraz z umiejętnością jego prowadzenia i rozliczania.
3Synergia w działaniu
Część projektów z różnych względów ma ograniczony zasięg działania i informowania o nich, dzięki współpracy z gronem sprawdzonych firm doradczych, potrafimy znaleźć rozwiązania na współfinansowanie, które często jest nieoczywiste.
 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu


Zadzwoń teraz