Czym jest efektywność energetyczna? Jak poprawić efektywność energetyczną w firmie, przedsiębiorstwie?

Efektywność energetyczna jest jednym z zagadnień, które staje się coraz bardziej istotne w obliczu rosnących wyzwań związanych z rosnącymi kosztami prowadzenia przedsiębiorstwa i ochroną środowiska. Czym dokładnie jest efektywność energetyczna i dlaczego jest tak ważna? Jakimi działaniami można wpłynąć na jej poprawę? Czym jest audyt energetyczny i jak powiązany jest z efektywnością energetyczną? W tym artykule wyjaśnimy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

Efektywność energetyczna — co to jest?

Omawiając zagadnienie efektywności energetycznej, warto na samym początku odnieść się do aktu prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Zgodnie z jego zapisami jest to „stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii”, czyli stosunek kosztów energii elektrycznej wykorzystanej do wytworzenia towarów, wykonania usług do osiągniętego wyniku finansowego.

Głównym celem dbania o efektywność energetyczną jest zminimalizowanie strat energii i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacji, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Jest ona kluczowym aspektem dążenia do zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia zmian klimatycznych. Organizacje, rządy i firmy na całym świecie coraz bardziej zwracają uwagę na efektywność energetyczną, aby osiągnąć cele związane z ochroną środowiska i zapewnieniem zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Jak poprawić efektywność energetyczną?

Poprawa efektywności energetycznej to cel wielu firm z różnych branż. Jakie działania mogą w tym pomóc? Warto rozważyć wdrożenie w przedsiębiorstwie poniższych rozwiązań:

 • wymiana starszych urządzeń na bardziej energooszczędne modele,
 • zadbanie o energooszczędne oświetlenie,
 • poprawa izolacji termicznej budynku,
 • regularne serwisowanie systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wdrożenie technologii smart home,
 • korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzenie bardziej efektywnych procesów produkcyjnych,
 • kampanie edukacyjne dla pracowników.

Warto podkreślić, że poprawa efektywności energetycznej firmy może być stopniowym procesem, ale każdy krok w tym kierunku przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych, co pozytywnie wpływa na środowisko oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa.

AUDYT ENERGETYCZNY - DLACZEGO WARTO?

 • ograniczanie zużycia energii

 • niższe koszty prowadzenia działalności

 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa proekologicznego

  Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

  Audyt efektywności energetycznej to szczegółowe badanie i analiza zużycia energii w danym budynku, instalacji przemysłowej lub obiekcie , przeprowadzane w celu zidentyfikowania obszarów, w których można poprawić efektywność energetyczną i osiągnąć oszczędności w tym zakresie. Proces ten obejmuje szereg kroków.

  Audytor efektywności energetycznej najpierw zbiera dane dotyczące zużycia energii oraz przeprowadza wizję lokalną obiektu, aby ocenić stan infrastruktury. Na tej podstawie przeprowadzana jest szczegółowa analiza, która ma na celu zidentyfikowanie obszarów, w których można osiągnąć lepszą efektywność energetyczną.

  Następnie przygotowywany jest raport z zaleceniami dotyczącymi działań, które należy podjąć, aby ją poprawić. Ponadto audytorzy mogą przedstawić kosztorys tych prac oraz oszacować potencjalne oszczędności i korzyści finansowe po ich wdrożeniu. Po otrzymaniu raportu audytu, osoby zarządzające danym obiektem mogą podjąć decyzję o wykonaniu zaleceń i działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zaplanować je w czasie.

  Więcej o audycie energetycznym w filmie

  Zadzwoń (kliknij)
  725888812