Case Study PRZEKROJOWY AUDYT ENERGETYCZNY

Case Study PRZEKROJOWY AUDYT ENERGETYCZNY – polegał na określeniu obszarów możliwości wzrostu efektywności energetycznej, a co za tym idzie spadku kosztów energii.

Klient

Instytut w Katowicach

Sytuacja zastana:

Klient posiada zespół budynków biurowych oraz hale badawczo-produkcyjną. Użytkuje media w postaci energii elektrycznej i ciepła sieciowego z Tauron Ciepło.

Problem

Przewidując potencjalne wzrosty kosztów energii w roku 2022 i w kolejnych latach, należało określić sposoby redukcji kosztów i wzrostu efektywności energetycznej, to określa i daje rozwiązania wykonany przez nas audyt energetyczny.

Rozwiązanie

Klient zlecił wykonanie przekrojowego Audytu Energetycznego firmy w celu określenia obszarów, w których można szukać wzrostu efektywności energetycznej, wraz z określeniem szacowanego kosztu inwestycji i czasu zwrotu z inwestycji [ROI].
Dzięki przeprowadzonej analizie wskazano na poniższe elementy jako kluczowe dla zmniejszenia zużycia energii przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności:

  • modernizacja oświetlenia z dotychczasowego na energooszczędne LED – ROI 3,5 roku – oświetlenie wykorzystywane jest wyłącznie w dzień i nie przez cały czas pracy a jedynie przez połowę roku;
  • przeprowadzenie analizy mocy zamówionej dla energii elektrycznej;
  • przeprowadzenie analizy mocy zamówionej na potrzeby Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej
  • przeprowadzenie analizy pod kątem zmniejszenia zużycia ciepła CO i CWU, przy możliwości wykorzystania formuły ESCO do bezkosztowej modernizacji instalacji grzewczej i wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią Cieplną (SZEC);
  • budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych (firma posiada 2 przyłącza do sieci energetycznej) o mocy 50 kWp każda, gdyż stały odbiór energii z instalacji zapewnia serwerownia oraz inne stale pracujące urządzenia badawcze, dzięki czemu instalacja produkuje energię elektryczną, która w 100% zostanie skonsumowana przez Klienta – ROI 5,5 roku;
  • zwiększenie pojemności kompensatora mocy biernej w celu zupełnej redukcji opłat – ROI 1,8 roku
  • termomodernizacja budynku badawczo-produkcyjnego poprzez wyeliminowanie ściany szklanej o dużej przenikalności cieplnej na rzecz płyty warstwowej – ROI 7,5 roku
  • analiza możliwości takiego zarządzania przetwarzaniem danych by serwery wykonywały najwięcej pracy w weekend, gdy produkcja energii z fotowoltaiki będzie zużywana niemalże wyłącznie na procesy związane z przetwarzaniem danych i chłodzeniem pomieszczenia serwerowni.

Korzyści Audytu Efektywności Energetycznej dla Klienta

Dzięki zaproponowanym kompleksowym rozwiązaniom na podstawie przeprowadzonego Audytu Energetycznego, Instytut może określić krótko i średnioterminowy plan inwestycyjny. Ten plan uwzględnia wsparcie inwestycyjne środkami pochodzącymi z dostępnych programów dedykowanych dla zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. Co w konsekwencji przełoży się na niższe opłaty za energię.

Masz posobny problem? Chcesz abyśmy zoptymalizowali Twoje opłaty za ciepło, ogrzewanie, skontaktuj się z nami, np. przez formularz kontaktowy.

Więcej o audycie energetycznym w filmie

Zadzwoń (kliknij)
725888812