Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces analizy zużycia energii w firmie oraz sposobów jej wykorzystania. Jest istotną częścią działań związanych z efektywnym zarządzaniem energią w firmach, mającą na celu identyfikację potencjalnych źródeł oszczędności energii oraz redukcję kosztów związanych z jej zużyciem. W artykule omówimy dokładnie, jakie są etapy audytu energetycznego w firmie, co podlega sprawdzeniu oraz co zawiera raport z badania, by szczegółowo wyjaśnić, na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyty efektywności energetycznej — etapy

Audytor efektywności energetycznej musi przeprowadzać swoje działania tak, aby nie zaburzać funkcjonowania przedsiębiorstwa. W związku z tym prace najczęściej podzielone są na etapy.

Pierwszy z nich to inwentaryzacja. W czasie jej trwania audytor zapoznaje się ze specyfiką działania przedsiębiorstwa, z zachodzącymi w nim procesami, które związane są z pobieraniem energii.

Gdy zbierze wszelkie niezbędne informacje, rozpoczyna się drugi etap — przedstawienie planu działania. Wskazuje się w nim cel przeprowadzenia analizy, jakie aspekty działania firmy zostaną poddane badaniu oraz jakie testy będą wykonywane. W tym momencie audytowany może zasugerować audytorowi zmiany, wprowadzane mogą być modyfikacje. Po uzgodnieniu planu działania przeprowadza się właściwy audyt efektywności energetycznej, czyli dogłębną analizę. Zazwyczaj trwa ona około 2 dni. Po zakończeniu przedstawiony raport z audytu — więcej informacji na jego temat znajdą Państwo poniżej.

Co sprawdzane jest w czasie audytu efektywności energetycznej?

Wielu naszych Klientów zastanawia się, co tak właściwie jest sprawdzane przez audytora podczas audytu efektywności energetycznej. Co do zasady obejmuje całość gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i dotyczy przynajmniej 90% całkowitego zużycia energii w postaci różnych nośników. Podczas prac sprawdzeniu podlegać mogą:

 • konstrukcja budynku — ściany, dachy, okna,

 • zamontowane instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,

 • oświetlenie,

 • urządzenia oraz maszyny zasilane prądem, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwie,

 • stosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych do pozyskania energii elektrycznej,

 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego.

Warto zaznaczyć, że są to przykładowe obszary poddawane badaniu podczas audytu energetycznego — podczas analizy audytor może zdecydować się na sprawdzenie innych, istotnych obszarów działania firmy w zakresie użytkowania energii elektrycznej.

AUDYT ENERGETYCZNY - DLACZEGO WARTO?

 • ograniczanie zużycia energii

 • niższe koszty prowadzenia działalności

 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa proekologicznego

  Raport, wynik audyty energetycznego

  Wyniki audytu energetycznego składa się z 3 części. W pierwszej z nich opisany jest stan faktyczny w firmie, w tym wskazane są obszary, w których następują największe straty energii, a co za tym idzie pieniędzy. Druga część zazwyczaj ma formę rekomendacji, które dotyczą np. modernizacji i wymiany urządzeń, wprowadzenia bardziej efektywnych technologii, zmiany procesów produkcyjnych czy wprowadzenia odpowiednich systemów zarządzania energią. W trzecim segmencie wyniku audytu energetycznego znaleźć można obliczenia pokazujące, jakich oszczędności można się spodziewać po wprowadzeniu zmian, co pozwala na ich ocenę pod kątem rentowności, a także wybór najlepszej modyfikacji spośród przedstawionych w raporcie.

  Więcej o audycie energetycznym w filmie

  Zadzwoń (kliknij)
  725888812