Kto może wykonywać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, w przypadku dużych firm, to procedura, która musi być wykonywana regularnie co 4 lata. Dla mniejszych organizacji nie jest obowiązkowa, jednakże może przynieść jej szereg korzyści, w tym finansowych. Sprawdzamy, co mówi prawo na temat tego, kto przeprowadza audyt energetyczny budynków firmowych, jakie są wymagania dla audytora energetycznego oraz jak znaleźć dobrego specjalistę z tego zakresu.

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Dobrze wykonany audyt energetyczny to nie tylko gwarancja działania zgodnie z prawem przez duże firmy, ale także możliwość wprowadzenia efektywnych modernizacji energetycznych, gazowych lub ciepłowniczych. Za wykonanie prac odpowiedzialny jest audytor energetyczny lub doradca energetyczny. Listę rekomendowanych specjalistów znaleźć można na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Prawo wymaga, aby audyt energetyczny firmy przeprowadzany był przed podmiot niezależny od audytowanego. Jest jednak jeden wyjątek — może być on wykonany przez ekspertów wewnętrznych przedsiębiorstwa, gdy nie są zaangażowani w sposób bezpośredni w działalność, która jest przedmiotem audytu.

Kto może zostać audytorem energetycznym?

Wspomniano wcześniej o tym, że audytor energetyczny działający na rzecz przedsiębiorstwa powinien być wpisany na listy rekomendowanych specjalistów. Aby się tam dostać, spełnić trzeba kilka istotnych warunków. Zalicza się do nich:

 • posiadanie wiedzy z zakresu budownictwa, instalacji elektrycznych oraz ogrzewnictwa i wentylacji,
 • ukończenie studiów wyższych z tytułem inżyniera lub magistra na kierunku architektura, architektura krajobrazu, pożarnictwo, a także innych kierunków, na których omawiane są zagadnienia z zakresu: charakterystyki energetycznej budynków, budownictwa energooszczędnego, OZE oraz audytów energetycznych,
  uprawnienia budowlane zgodne z Prawem budowlanym,
 • znajomość najnowszych technologii oraz przepisów,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za obrót pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu,
 • odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie licencji audytora energetycznego,
 • pozytywne ukończenie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ AUDYT ENERGETYCZNY?

 • ograniczanie zużycia energii

 • niższe koszty prowadzenia działalności

 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa proekologicznego

  Poszukując audytora energetycznego do swojej firmy, warto skorzystać jest z Google oraz wcześniej wskazanych list. Znaleźć można na nich osoby, które spełniając stawiane przed tym zawodem wymagania. W znalezieniu specjalistów pomóc mogą także przeznaczone do tego instytucje. Szukając pomocy, można zgłosić się do Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, a także Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Korzystając z renomowanych agencji, ma się pewność, że działania zostaną wykonane profesjonalnie i zgodnie z prawem.

  Więcej o audycie energetycznym w filmie

  Zadzwoń (kliknij)
  725888812