Case Study ANALIZA MOCY ZAMÓWIONEJ W DOSTAWIE CIEPŁA SIECIOWEGO

Klient

Instytut w Katowicach, zasilany ciepłem sieciowym

Sytuacja zastana:

Klient posiada dwukondygnacyjny budynek biurowy z podpiwniczeniem (2400 m2) oraz halę badawczo-produkcyjną (1200 m2) gdzie roczny koszt ogrzewania (stan na maj 2022) zawiera się w kwocie ok. 280.000 zł

Problem

Klient 5 lat wcześniej przeprowadził termomodernizację budynku biurowego, czym zmniejszył zapotrzebowanie budynku na ciepło w zakresie Centralnego Ogrzewania. Pomimo tego nie zmienił mocy zamówionej u dostawcy ciepła. Po przeprowadzonym audycie energetycznym, zlecono nam przeprowadzenie analizy mocy zamówionej dla budynków Klienta.

Rozwiązanie

W oparciu o autorską metodę liczenia rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło oraz odpowiednie normy określono możliwość znacznego zmniejszenia mocy zamówionej wobec dotychczasowych wartości. Przedstawiono Klientowi rekomendację wraz z wnioskiem o zmniejszenie mocy zamówionej w cieple u dostawcy ciepła od 1 stycznia 2023 roku.


By Klient mógł się czuć bezpiecznie, wypowiadając dotychczasową umowę, zaproponowaliśmy pisemną dwuletnią gwarancję na prawidłowość obliczeń. Jej zapisy mówią o tym, że jeśli na przestrzeni wspomnianego okresu, Klient przekroczy moc zamówioną i z tego tytułu zostaną naliczone jakiekolwiek kary, to my jako zleceniobiorcy taką karę pokryjemy. Takie działanie daje komfort Klientowi i jednocześnie pokazuje, że mamy 100% pewności co do naszych wyliczeń i przekazanych rekomendacji zmierzających do redukcji kosztów ogrzewania.

Korzyści

Korzyścią dla Klienta po przeprowadzonej przez nas analizy mocy w dostawie ciepła jest zmniejszenie uśrednionych opłat rocznych o 30% co przekłada się na zmniejszenie kosztów o 80.000 zł rocznie (wg taryf obowiązujących w maju 2022 roku).

Masz posobny problem? Chcesz abyśmy zoptymalizowali Twoje opłaty za ciepło, ogrzewanie, skontaktuj się z nami, np. przez formularz kontaktowy.

Więcej o audycie energetycznym w filmie

Zadzwoń (kliknij)
725888812