Audyt energetyczny — kto musi wykonać? Czy audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy?

Teraz, na szczęście,  coraz większą uwagę zwraca się na ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie energią. Właśnie dlatego wprowadza się przepisy dotyczące audytów energetycznych, które mają pomóc w zidentyfikowaniu źródeł marnotrawstwa energii, głównie w firmach. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto ma obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także jak często musi być przeprowadzany i dlaczego jest aż tak ważny.

Kiedy audyt jest obowiązkowy?

W Polsce przedsiębiorcy muszą przestrzegać szeregu praw. Jednym z nich jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Zapisano w niej, że audyt energetyczny jest obowiązkowy dla każdego dużego przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Tutaj należy odwołać się do kolejnego aktu prawnego. Jest nim ustawa Prawo przedsiębiorców, w której dokładnie określono, co kryje się pod tym pojęciem. Za dużego przedsiębiorcę uznawana jest każda firma, która w czasie ostatnich 2 latach obrotowych (przy osobnym liczeniu każdego roku) przekroczyła jeden lub kilka ze wskaźników:

 • powyżej 250 osób zatrudnionych na pełne etaty, przy czym każdego zatrudnionego przelicza się na cały etat i sumuje, bez znaczenia jest forma zatrudnienia,
 • powyżej 43 milionów euro sumy aktywów bilansu,
 • powyżej 50 milionów euro rocznego obrotu netto.

Obowiązkowy audyt energetyczny w firmie może być uchylony, jedynie, gdy firma posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony w normie ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS (po warunkiem, że w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa).

Audyt energetyczny — co ile lat go wykonywać?

Zgodnie z prawem audyt energetyczny w każdej dużej firmie musi być wykonany raz na 4 lata. Dodatkowo należy poinformować o jego przeprowadzeniu Prezesa Urzędu regulacji energetyki w terminie 30 dni od wykonania prac. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o audycie brak dotrzymania wyżej określonych terminów wiąże się z nałożeniem kary na przedsiębiorstwo — do 5% rocznego obrotu.

Należy zadbać o to, aby analiza została wykonana przez uprawnione do tego osoby, co pozwoli na pełną zgodność z prawem. O tym, kto może przeprowadzić audyt energetyczny pisaliśmy wcześniej na naszym blogu.

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ AUDYT ENERGETYCZNY?

 • ograniczanie zużycia energii

 • niższe koszty prowadzenia działalności

 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa proekologicznego

  Jakie znaczenie ma audyt energetyczny dla firm?

  Wiedząc, co to jest audyt energetyczny, a także kto i jak często musi go wykonywać, bardzo ważne jest także omówienie tego, jakie ma znaczenie dla firm. Warto wiedzieć, że nie musi być to tylko przykry obowiązek, ale także działanie, które może przynieść wiele korzyści.

  Tak jak wspomniano na początku, audyt energetyczny pozwala na zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa energii w budynkach i przedsiębiorstwach oraz określenie sposobów ich minimalizacji. Dzięki temu można oszczędzić na kosztach energii, zwiększyć rentowność firmy oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

  Dodatkowo firma, która przeprowadza audyt energetyczny i podejmuje działania na rzecz efektywności energetycznej, zyskuje na wizerunku. Współczesne społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw, w tym na ich wpływ na środowisko naturalne. Warto także podkreślić, że wiele programów dofinansowania związanych z efektywnością energetyczną wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego jako warunku do uzyskania wsparcia finansowego. Przeprowadzenie analiz może więc pomóc firmie w uzyskaniu środków na inwestycje związane z efektywniejszym wykorzystaniem energii.

  Więcej o audycie energetycznym w filmie

  Zadzwoń (kliknij)
  725888812