Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej – różnice, kto potrzebuje?

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej to pojęcia, które bywają stosowane zamiennie. Okazuje się jednak, że opisują dwa inne działania. Jakie są różnice pomiędzy audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej wyjaśniamy w poniższym artykule.

Czym jest audyt energetyczny?

Jeżeli prowadzisz duże przedsiębiorstwo, czyli takie, które jest znaczące pod względem wielkości, przychodów, zatrudnień, ale także pod względem zużycia energii – od 2016 roku został wprowadzony przepis, który mówi o obowiązkowym przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Czym zatem jest audyt energetyczny? Podczas kontroli audytor przeprowadza przegląd budynku pod względem efektywności energetycznej. Analiza ta przeprowadzana jest dokładnie i bardzo szczegółowo po to, aby zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić poprawki w celu osiągnięcia efektywności energetycznej. Podczas audytu energetycznego sprawdzany jest stan izolacji termicznej, instalacji elektrycznej, systemów wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych i wszystkich elementów, które mają wpływ na zużycie energii. Zadaniem audytora jest zlokalizowanie takich obszarów.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Jak juz wyżej pisaliśmy, audyt energetyczny skupia się na zlokalizowaniu obszarów, w których można poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Audyt efektywności energetycznej określa jak, można tę efektywność poprawić w zidentyfikowanych już rejonach firmy. Głównym celem audytora jest dokładniejsze badanie i pozyskanie informacji o sposobach zwiększenia efektywności energetycznej w tych konkretnych obszarach. Najprościej rzecz ujmując audyt ten dostarcza bardziej szczegółowych informacji, projekty nowych systemów i technologii, dostarcza również wnikliwe analizy finansowe, w których uwzględniane są koszty.

AUDYT ENERGETYCZNY - DLACZEGO WARTO?

 • ograniczanie zużycia energii

 • niższe koszty prowadzenia działalności

 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa proekologicznego

  Dla kogo audyt energetyczny i efektywności energetycznej?

  Zacznijmy od tego, że chociaż pojęcia są ze sobą bardzo spokrewnione, to jest między nimi niewielka różnica. Przede wszystkim audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy dla przedsiębiorstwa. Wymagany jest dopiero wtedy, kiedy dana firma realizuje założenia mające na celu poprawienie efektywności energetycznej, jest też obowiązkowy kiedy przedsiębiorstwo ubiega się o dofinansowanie.

  Jak już zostało wspomniane na początku audyt energetyczny, jest obowiązkowy dla większych przedsiębiorstw. Odbywa się on co 4 lata. Ustawa przewiduje jednak dwa wyjątki, kiedy przedsiębiorstwo może zostać zwolnione z okresowego audytu energetycznego. Pierwsze to wdrożenie tzw. “Systemu Zarządzenia Energią”, który określa pewne normy związane z efektywnością energetyczną, jakie firma powinna spełnić. Drugą możliwością jest przystąpienie do “Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS)”, który jest europejskim systemem zarządzania. Jeśli przedsiębiorstwo nie wdraża jednego z tych dwóch systemów, ma obowiązek przeprowadzania okresowego audytu energetycznego i przedstawienie działań mających na celu poprawę jakości energetycznej firmy.

  Należy także podkreślić, że mimo przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, nie ma ono obowiązku zastosowania się do zaleceń i ich realizacji. Przedsiębiorstwu, które nie przeprowadzi audytu energetycznego, grozi kara finansowa.

  Więcej o audycie energetycznym w filmie

  Zadzwoń (kliknij)
  725888812