Analiza temperatury pracy maszyn

Klient:Analiza temperatury pracy maszyn

Firma zajmująca się termoformowaniem, produkująca detale dla przemysłu samochodowego oraz dla przemysłu sprzętów gospodarstwa domowego.

Naszym zadaniem było przeprowadzanie audytu energetycznego oraz propozycja rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Sytuacja zastana:

W hali produkcyjnej jest 50 urządzeń, do termoformowania, które pracują już od wielu lat i są technicznie mocno wyeksploatowane.

 

Pomiar temperatury – jeden z problemów:

W procesie formowania, temperatura procesu produkcyjnego ma kluczowe znaczenie dla jakości i powtarzalności produkowanych detali.

  1. Duże zużycie parku maszynowego, co powoduje, że procesie produkcji występują sytuacje, w których niektóre termoformierki nie „trzymają” założonych parametrów temperatury pracy.
  2. Ryzyko produkcji wadliwych detali, gdzie dopiero kontrola jakości, jest w stanie zatrzymać produkcję wadliwej partii. Jeśli z jakichś powodów, tego nie wychwyci, do Klienta trafiłby wadliwy detal co ma wpływ na jakość produkowanych przez niego finalnych produktów i ewentualne późniejsze bardzo kosztowne akcje serwisowe.
  3. Zleceniodawcy oczekują systemu, który pozwoliłby na wcześniejsze wychwytywanie potencjalnie wadliwych detali oraz by system posiadał możliwość, niezależnego od operatorów, raportowania takich sytuacji niepożądanych.

 

Pomiary temperatury i zastosowane rozwiązanie:

Zainstalowano na każdej termoformierce czujnik, który notuje pomiar temperatury przesyłający z dużą częstotliwością dane dotyczące aktualnej temperatury formowania na platformę elektroniczną, rejestrującą te pomiary temperatury. Z chwilą gdy pomiar temperatury danego urządzenia wykracza poza ustalony zakres w dół lub w górę, natychmiast taka informacja jest kierowana sms’em do Kierownika Produkcji oraz do Działu Utrzymania Ruchu wraz z podaniem którego urządzenia problem dotyczy.

Ponadto zainstalowany przy maszynie sygnalizator dźwiękowy i błyskowy, sygnalizuje fakt awarii. W opcji jest możliwość zainstalowania aplikacji zatrzymywania maszyny, by uniknąć produkcji detali niespełniających oczekiwanych parametrów.

Po diagnozie przyczyny awarii i jej naprawie, system dla danego urządzenia jest resetowany i prowadzi dalszy nadzór nad temperaturą pracy danej maszyny. Jednocześnie taka informacja jest zapisywana w systemie, co pozwala raportować takie zdarzenia zarówno na poziomie zakładu (decyzje modernizacyjne) oraz dla Klienta (analiza szybkości reakcji i sposobu rozwiązania problemu przez dostawcę).

 

Korzyści podstawowe:

  • błyskawiczna reakcja na zakłócenie prawidłowego procesu produkcji – szybki czas reakcji serwisu, a następnie wznowienie prawidłowej produkcji,
  • unikanie produkcji detali niezgodnych z technologią ich produkcji – redukcja kosztów strat na produkcję wadliwej serii,
  • pozyskiwanie nowych zleceń w oparciu o gwarancje wysokiej jakości produkowanych detali, które zawsze są tworzone zgodnie z technologia oczekiwaną przez Zleceniodawcę.

 

Korzyści dodatkowe:

Firma, będąc audytowana przez swoich odbiorców, potrafi wykazać, że system monitorujący natychmiast reaguje zaprzestaniem produkcji wadliwych detali z chwilą gdy pojawiają się odstępstwa od technologii produkcji. Ponadto dzięki magazynowaniu danych, można analizować poszczególne awarie i określać zakresy ewentualnych remontów generalnych dla poszczególnych urządzeń a w ślad za tym budżetować inwestycje (capex) w firmie.

Zadzwoń (kliknij)
725888812